Fot. parzeczew.pl
Reklama

W dniu wczorajszym, w Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego do realizacji przez Gminę Parzęczew projektu pt.: ?Instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Parzęczew?. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Ryszard Nowakowski, wprowadzając przybyłych mieszkańców w założenia projektu oraz zasady dofinansowania. Następnie, specjaliści m.in. z firmy SOLTeam omówili działania poszczególnych urządzeń przewidzianych do instalacji w budynkach mieszkalnych, tj. pomp ciepła, fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych. Ważnym punktem spotkania było wypełnienie ankiety przez mieszkańców, mającej na celu zbadanie poziomu zainteresowania ewentualną inwestycją. Ankieta, była jednocześnie wstępną, niewiążącą deklaracją przystąpienia do projektu.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2016-2017. Instalacja w/w urządzeń będzie możliwa przy dofinansowaniu do 70% wartości inwestycji – środki te pochodzić będą z funduszy unijnych oraz budżetu Gminy Parzęczew ? natomiast pozostałą cześć, tj. 30% stanowić będzie wkład własny mieszkańca.

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do programu, a nie mogące uczestniczyć we wczorajszym spotkaniu, zapraszamy do wypełnienia ankiety dostępnej pod poniższym linkiem i w Urzędzie Gminy w Parzęczewie oraz złożenia jej w nieprzekraczalnym terminie do 24.09.2014 r. w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

FORMULARZ ANKIETOWY

.pl

Reklama