Reklama

Przeszło od kilku lat a dokładniej rzecz ujmując od 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie jest niezmiennie zaangażowany w realizację projektu pod znaczącą nazwą ?Budzik?. powstał przy finansowym udziale Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych Urzędu Miasta Ozorków. Ideą zamierzenia jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo, które z racji swego położenia mają problemy z podjęciem stałego zajęcia. O przybliżenie samego zagadnienia poprosiliśmy Ewelinę Andrzejczak będącą Kierownik Pomocy Środowiskowej oraz Koordynator Projektu.

W projekcie może wziąć udział każda osoba będąca klientem naszego Ośrodka, która zgodnie z zasadą równości szans znajduje się pomiędzy 15 a 65 rokiem życia. Na ogół są to osoby które nie podjęły zatrudnienia z powodu braku wykształcenia, doświadczenia bądź z powodu braku kwalifikacji zawodowych. Głównym zamysłem jest pozyskanie kompetencji poprzez szkolenia zawodowe. Ważnym tutaj aspektem jest również wsparcie doradcy zawodowego jak i psychologa. Nasze działania już przyniosły spodziewane rezultaty.

I rzeczywiście jak do tej pory dokonania są imponujące. Na przestrzeni lat 2008- 2013 z projektu skorzystało aż 280 osób ( w tym 214 kobiet i 84 mężczyzn). Z danych Ośrodka wynika, że 60 osobom udało się wyjść na tzw. prostą linię życiową i do chwili obecnej utrzymują niezmienny kurs. Przekładając tę informację na prosty język można stwierdzić, iż dzięki udziale w programie sześćdziesięciu rodzinom poprawił się byt i mają one ogromną szansę na stałe wyjście z biedy. Wysoka efektywnośc zapewne wynika z różnorodnego wachlarzu dotychczasowej edukacji. Od tzw. miękkich kursów, które zawierały m.in. trening w zakresie bukieciarstwa, kosmetyki, obsługę kasy fiskalnej lub komputera; obejmowały również twarde szkolenia zawierające nauczanie zawodu glazurnika, posadzkarza czy dające uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Sama nazwa projektu także jest nie bez przyczyny. ma za zadanie przerwać koszmarny sen swoistego niebytu i poprzez zdobyte kwalifikacje powinien wyrwać z letargu po to, by groza udręki już nigdy nie powróciła.

Oprócz wymienionych szkoleń obejmuje także naukę życia. Dlatego prowadzone są treningi pomagające uporać się z własnymi barierami i ograniczeniami. Zaangażowani uczą się jak radzić sobie z konfliktami, poprawiają umiejętności interpersonalne oraz edukują się w zakresie autoprezentacji. Ciekawostką jest to,że bardzo dużym zainteresowaniem dotąd cieszył się trening gospodarowania czasem i budżetem domowym. Dał on niezbędną wiedzę jak efektywnie rozplanować swój dzień i jak systematycznie zarządzać domowymi wydatkami.

Każdy z uczestników po zakończeniu cyklu szkoleń otrzymuje certyfikat uprawnień. Nowością jest to, że w zeszłym roku pracownicy MOPS-u po to, by uhonorować najwybitniejszego kursanta, zorganizowali dla tej osoby staż będący przednówkiem przyszłego zatrudnienia. W ramach działań środowiskowych dla uczestników organizowane są wyjazdy integracyjne, w których mogą brać udział współmałżonkowie lub dzieci. Corocznie dla odbywających organizowana jest ?gwiazdka?, gdzie jest nie tylko świąteczny poczęstunek ale i prezenty dla najmłodszych.

Lista osób zakwalifikowanych w tym roku została już zamknięta. Obejmuje ona 63 osoby (32 kobiety i 31 mężczyzn). Ilość miejsc jest zgodna z projektem EFS-u w ramach poddziałania 7.1.1.- Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W kwietniu odbyło się pierwsze spotkanie.

Małgorzata Wąsiołek dyrektor Miejskiego Ośródka Pomocy Społecznej w Ozorkowie zadeklarowała, że w tym roku zaplanowano dla uczestników dodatkową atrakcję, którą jest wycieczka do Krainy Świętego Mikołaja. A już teraz każdy z kursantów otrzymał voucher na usługi fryzjerskie oraz karnet na basen. W grudniu na corocznym podsumowaniu zgodnie z tradycją będzie zorganizowane spotkanie świąteczne podczas którego zostaną wręczone upominki dla każdego uczestnika.

Reklama