Fot. I LO im. S. Żeromskiego
Reklama

Aż 40 uczniów z klas pierwszych i drugich odebrało nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, w tym dwie: Marianna Różalska i Anna Bogusławska są uczennicami celującymi, pierwsza z nich została wytypowana do Nagrody Prezesa Rady Ministrów.
Zakończenie roku zbiegło się z nadejściem wyników egzaminu maturalnego: tylko jedna osoba na 109 nie zdała matury (z jednego przedmiotu).
W zdawalność wyniosła 99 %! Średnia w kraju wynosi w tym roku 77 %.

Na uroczystości byli obecni burmistrz Jacek Socha oraz sekretarz powiatu zgierskiego Adam Świniuch.

Szczególni goście: dr Irena Hübner – zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego d.s. Dydaktycznych, dr hab. i mgr Katarzyna Wielechowska – z tego samego Instytutu. Są to osoby, które koordynują patronat naukowy trwający od stycznia 2013 r. W szkole odpowiada za niego Emilia Lipiec- Kuzańska. W jego ramach uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach w Katedrze Dramatu i Teatru oraz w warsztatach w szkole, które przeprowadzają różni pracownicy Instytutu. W tym roku były to min. warsztaty z kreatywności językowej, twórczego pisania, teatru postmodernistycznego, teatru Petera Brooka. Pani doktor odczytała list skierowany do dyrektor szkoły Anny Plaskoty, dyrektor także przekazałam na ręce Dziekana Wydziału Filologicznego, któremu podlega Instytut list.

Najciekawsza dla wszystkich była projekcja filmów koła operatorskiego, które prowadzi w szkole prof. UŁ dr hab. Józef Romasz- operator i reżyser z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Przez cały rok szkolny co 2 tygodnie prowadziła zajęcia praktyczne, uczniowie przygotowywali obserwacje i prowokacje, byli na warsztatach w Szkole Filmowej, do przyjechali też, aby poprowadzić warsztaty: operator Tomasz Edelman, montażystka Monika Zawadzka, operator dźwięku Bogumiła Kłopotowska (dźwięk m.in. w Papuszy).

Rok szkolny zakończył się również sukcesem sportowym- uczniowie po raz drugi z rzędu wygrali Licealiadę wyprzedzając nawet szkoły sportowe. To również wspaniały prezent pożegnalny dla nauczyciela wychowania fizycznego- pana Krzysztofa Szałapskiego, który po 32 latach odszedł na emeryturę.

Świetne wyniki matur

W tym roku w I LO im Stefana w Ozorkowie maturę zdało 99% uczniów.
Średnia w kraju wynosi dla liceów w tym roku 71%.
Matury nie zdał tylko jeden uczeń.
Za niewątpliwy sukces należy uznać średni wynik klasy humanistycznej, gdzie maturę na poziomie podstawowym uczniowie zdali na 69%.
Ozorkowskie od wielu lat utrzymuje się w czołówce zdawalności matur w powiecie zgierskim, a nawet w województwie łódzkim.

Zdawalność (procentowa) w poprzednich pięciu latach:

Rok

I LO w Ozorkowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

powiat zgierski

2013

100%

89%

74,4%

2012

97,5%

89,2%

73,6%

2011

100%

86,3%

70,1%

2010

100%

89,8%

80,3%

2009

100%

89,7%

80,8%

Reklama