Fot. Wikipedia (http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Knuffels.jpg)
Reklama

Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: Maskotka Miasta Ozorkowa.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie maskotki (na kartonie formatu A4 dowolną techniką plastyczną płaską).

Projekt pracy powinien nawiązywać i odwoływać się do nazwy, kultury bądź tożsamości miasta.

Praca powinna być włożona w koszulkę i podpisana na odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora pracy, nazwa przedszkola/szkoły dziecka lub adres osoby dorosłej wraz z numerem kontaktowym.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden projekt.

Konkurs będzie rozpatrywany w trzech kategoriach:

  • I ? dzieci (5 ? 12 lat),
  • II ? młodzież (13 ? 17 lat),
  • III ? dorośli (18 lat ? i więcej).

Pracę konkursową należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ozorkowie, ul. Wigury 7a do dnia  16 kwietnia 2014 roku.
Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie złożone prace przechodzą na własność organizatora. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Zapraszamy!

Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa Jacka Sochy.

Osoby do kontaktu:
Anna Kowalska i Katarzyna Świątkiewicz ? nauczycielki PM Nr 1 w Ozorkowie, telefon kontaktowy: 42 710 31 76.

Reklama