fot. parzeczew.pl
Reklama

Mieszkańcy wsi Żelgoszcz mogą już w pełni korzystać z nowej, asfaltowej drogi przebiegającej przez ich miejscowość. W ubiegłą niedzielę, 20 października, odbyło się uroczyste poświęcenie i odbiór wykonanej inwestycji. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy wsi, przedstawiciele władz gminnych oraz Proboszcz Parafii Solca Wielka.

Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach działania ?Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych?. Całkowita wartość projektu pn. ?Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 120115E przez wieś Żelgoszcz w gminie Parzęczew? wynosi 350 826,75 zł, w tym dofinansowanie 178 110,00zł.

Projekt został zrealizowany również dzięki finansowemu wsparciu osób prowadzących działalność gospodarczą i mieszkających przy zmodernizowanej drodze. Ich wkład w przebudowę drogi wyniósł 36 tys. złotych.

parzeczew.pl

Reklama