Marta Gmerek
Reklama

Trwają prace przy budowie ogrodzenia oraz utwardzaniu terenu kostką brukową przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie. Nowy, klinkierowy płot jest tylko jedną ze zmian, jakie nastąpią w wyglądzie terenu znajdującego się przy parzęczewskiej podstawówce i gimnazjum. W sierpniu rozpoczęła się realizacja projektu ?Odnawialna energia dla klimatu i bioróżnorodności ? utworzenie ogródka dydaktycznego przy Gimnazjum w Parzęczewie?, dzięki któremu powstanie miejsce umożliwiające bezpośredni kontakt uczniów z naturą i zachęci do poznawania najbliższego środowiska, jego walorów przyrodniczych, a także zagrożeń. Powstała w wyniku realizacji zadania ?Zielona klasa? wraz z roślinnością wokół niej, poprawią nie tylko wygląd otoczenia budynku szkoły, ale także stworzą miły zakątek usiany m.in. kasztanowcami, berberysami, brzozami, krzewuszkami czy świerkami, którego atmosfera pobudzi kreatywność uczniów i nauczycieli. Nad postępem prac związanych z tworzeniem tego nowego, przyjaznego uczniom otoczenia szkoły czuwają przez prawie całe wakacje Pani Agnieszka Graczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Pani Ewa Świniuch – Dyrektor Gimnazjum.

Dzięki podziałowi na 3 strefy tematyczne ogródek będzie wspaniałym zapleczem do realizacji programu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Pierwsza strefa ?Rekreacyjna? wyposażona będzie m.in. w wiatę, stoły, ławy oraz drewniane słupy do zawieszenia siatki. W drugiej strefie pn. ?Ścieżka dydaktyczna? znajdą się: stacja pogody, tabliczki do znakowania roślin, zegar słoneczny, gra terenowa ?Kółko i krzyżyk?, dendrofon, ścieżka zmysłów czy wiatromierz. Strefę ozdobi również skalniak wykonany ze skał z naszego regionu przez uczniów Gimnazjum. Natomiast trzecią strefę tzw. ?Zielony ogródek? stanowiły będą ogródki uprawne wyposażone w niezbędne narzędzia ogrodnicze oraz kompostownik. Ponadto, w ramach projektu zostaną zakupione ciekawe pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane w trakcie realizowanych zajęć. Wartość projektu opiewa na kwotę 45 900 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Łodzi wynosi 39 300 zł. Wkład własny Gminy Parzęczew wynosi 6 600 zł, z czego 1000 zł to darowizny Rady Rodziców przy Gimnazjum w Parzęczewie i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima (po 500,00zł), darowizna Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola – ok 400 zł, firmy ?JUWI? Energia Odnawialna sp. z o. o. – 4 000 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 31.10.2013 r.
Reklama