Reklama

Wszystkich amatorów fotografów zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Tramwaj 46 – od 90 lat w Ozorkowie”. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Miasta Ozorkowa. Na wasze prace czekamy do końca czerwca 2012 r.

Konkurs fotograficzny organizowany jest przez redakcję pisma samorządowego „Wiadomości Ozorkowskie”, działającą w ramach Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Ozorkowie. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w 14 lipca 2012 r. podczas imprezy organizowanej w Ozorkowie przez i Łódź Każdy uczestnik może zgłosić jedną lub cykl fotografii (od 3 do 5 fotografii), które są zgodne z tematyką konkursu i nie były wcześniej publikowane.

Na zdjęcia w formie pliku cyfrowego w niezmodyfikowanym rozmiarze zapisanym na płycie CD, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, czekamy w redakcji Wiadomości Ozorkowskich (Urząd Miejski, ul. Listopadowa 16). Termin zgłaszania prac mija 29 czerwca 2012 r. Do płyty CD ze zdjęciem/zdjęciami należy dołączyć kartę zgłoszenia i podpisane oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Ozorkowie.

Zdjęcia dostarczone tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie. Prace będą oceniane przez jury, autorzy trzech najlepszych fotografii zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.

konkursu, oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie: http://ozorkow.info.pl/bez-kategorii/%E2%80%9Etramwaj-46-od-90-lat-w-ozorkowie/.

W razie pytań: tel. 42 710 32 19, 500 234 412, e-mail: rzecznik@umozorkow.pl.

Reklama