Reklama

Szanowni Mieszkańcy Ozorkowa, w związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kolejowej, Prostej, Grzybowej, Podleśnej, Zagajnikowej, Brzozowej, Liściastej, Wiatracznej, Świerkowej, Klonowej, Praga, Dębowej, Średniej oraz ulic Nowy Rynek, Bema i Gębickiej informujemy, że mieszkańcy ww. ulic powinni niezwłocznie zgłaszać się do siedziby OPK Sp. z o.o. (pok. 108) w celu zgłoszenia budowy przyłącza kanalizacyjnego.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przyłączenia swojej posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest dofinansowywana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ.

Naszym wspólnym celem jest uzyskanie efektu ekologicznego, który pozwoli na pełne wykorzystanie przyznanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Przez efekt ekologiczny rozumie się wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości do procedury realizacji przyłącza kanalizacyjnego prosimy o telefoniczny lub bezpośredni kontakt z naszym przedsiębiorstwem:

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji – pok. 108, nr tel. 42 270 04 06,
  • Dział Inwestycji – pok. 214, nr tel. 42 270 04 04.

Postaramy się udzielić wyczerpujących informacji.

Jednostka Realizująca Projekt

Reklama