Reklama

KOMUNIKAT MOBILIZACYJNY
dotyczący sformowania Sekcji Konnej „Szwadron" im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
przy Oddziale PTTK w Ozorkowie

Sekcja Kolarska „Szwadron" im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich przy Oddziale PTTK w Ozorkowie zwraca się do miłośników jazdy konnej i kawaleryjskiego munduru z propozycją wstąpienia do formującej się Sekcji Konnej, który na terenie powiatu zgierskiego będzie kontynuowała tradycje polskiej kawalerii, broni tak pięknej i tak polskiej.

Wprawdzie w klasycznej formie, jako konnica, przeszła do historii, ale poprzez pełną chwały rolę, jaką odegrała w dziejach Wojska Polskiego nadal funkcjonuje w nazwach jednostek kawalerii pancernej i kawalerii powietrznej, której przykładem może być I Dywizjon Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego w niedalekiej Leźnicy Wielkiej.

Inną formą kontynuowania tradycji kawaleryjskiej poza Wojskiem Polskim jest program realizowany przez grupy rekonstrukcji historycznej, którą właśnie obok Sekcji Kolarskiej „Szwadron" organizujemy przy Oddziale PTTK w Ozorkowie.

Ponieważ w okresie międzywojennym w województwie łódzkim nie stacjonowały pułki kawalerii proponujemy włączyć się do kontynuowania tradycji 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich ze Starogardu Gdańskiego, który w czasie kampanii wrześniowej toczył zwycięskie boje pod Ozorkowem.

Właśnie ten Pułk Sekcja Kolarska „Szwadron" działająca przy Oddziale PTTK w Ozorkowie obrała za swego patrona i zyskała prawo do noszenia jego barw i wyróżników.

W ciągu 10 lat funkcjonowania Sekcji staraliśmy się godnie i z honorem reprezentować 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, co znalazło wyraz w awansach i odznaczeniach nadawanych członkom Sekcji. Za zasługi w upamiętnianiu miejsc walki żołnierza polskiego uhonorowano Sekcje Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Sekcja Kolarska we współpracy z władzami wojewódzkimi oraz samorządowymi ościennych gmin realizuje program wychowania obywatelskiego i kształtowania świadomości patriotycznej wśród lokalnych społeczności, a szczególnie wśród młodzieży następującymi działaniami:

  • przeprowadza badania nad działaniami wojennymi w bliskiej i dalszej okolicy i publikuje ich wyniki
  • upamiętnia trwale w postaci obelisków i tablic postacie i miejsca historyczne
  • współorganizuje uroczystości państwowe i wojskowe
  • organizuje spotkania z młodzieżą oraz przeprowadza lekcje o tematyce historyczno-wojskowej
  • bierze udział w inscenizacjach plenerowych walk żołnierza polskiego
  • organizuje coniedzielne wycieczki rowerowe min. Szlakami oręża polskiego

Sekcja Kolarska „Szwadron" proponuje przystąpienie do formowanej Sekcji Konnej celem wspólnego z nami uczestnictwa w/w działaniach.

Poza realizacją przedstawionego programu działań przed członkami Sekcji Konnej otwierają się możliwości wyćwiczenia takich sprawności kawaleryjskich jak kawaleryjskie ujeżdżanie konia z prostymi elementami woltyżerki, jazda terenowa z przeszkodami, strzelanie, oraz władanie szablą i lancą. Możliwe jest uczestnictwo w ogólnopolskich zawodach i rajdach o tematyce wojskowo-historycznej.

Warto, Ku Chwale Kawalerii służyć w Sekcji Konnej „Szwadron" im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

Kontakt w sprawie rekrutacji: Krzysztof Szymański email: ata5@o2.pl, tel. 605050310

Reklama