Reklama

W ramach działań statutowych Oddział w Ozorkowie powołał w dniu 18 listopada 2000 roku sekcję kolarską. przyjęła nazwę "Szwadron", a za patrona 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, którego Szwadron Kolarski w dniu 11 września roku walczył pod Ozorkowem z wojskami niemieckimi. Odtąd dzień 11 września jest świętem "Szwadronu" , a miejscem uroczystym skrzyżowanie dróg we wsi Orła, gdzie dzięki staraniom „Szwadronu” stoi pomnik ku czci poległych kawalerzystów.

Sekcja w obyczajach, symbolice, słownictwie i postawach członków stara się nawiązywać do tradycji polskiej kawalerii. Zewnętrznymi formami przynależności do "Szwadronu" jest jednolity strój organizacyjny koloru żółtego oraz emblematy w kształcie rozet i proporczyków. Część kolegów w historycznych mundurach 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach o historii oręża polskiego. Sekcja Kolarska „Szwadron” w realizacji programu turystyczno-krajoznawczego szczególnie preferuje tematykę historyczno-wojskową. Główną formą działania Sekcji Kolarskiej „Szwadron” są niedzielne rowerowe wycieczki krajoznawcze w bliskie i dalsze okolice Ozorkowa o szerokim wachlarzu tematycznym.

"Szwadron" poza realizacją własnego programu krajoznawczego uczestniczy w imprezach i rajdach o zasięgu wojewódzkim, a także całego kraju organizowanych przez Oddziały PTTK. Nasz udział w III Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego zaowocował upamiętnieniem tablicą ozorkowskiego powstańca Wawrzyńca Jeziorskiego.

Również w Kęblinach z inicjatywy SK „Szwadron” powstał pomnik upamiętniający bitwę stoczoną w dniu 7 września 1939 roku przez 28 Pułk Strzelców Kaniowskich.

Za zasługi w upamiętnianiu miejsc walki narodu polskiego w formie obiektów oraz wytyczania tras turystyczno-historycznych szlakami walk oręża polskiego "Szwadron" został uhonorowany Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Od maja do września "Szwadron" wydaje informator turystyczny "Na Szlak", w którym zamieszczany jest program wycieczek rowerowych z opisem i szkicem tras.
Sekcja Kolarska "Szwadron" jest otwarta na współdziałanie szczególnie z mieszkańcami Ozorkowa. Mile widziana jest współpraca ze szkołami i organizacjami, które nawiązują w swym działaniu do problematyki turystyczno-krajoznawczej.

Od maja w każdą kolejną niedzielę zapraszamy chętnych do udziału w organizowanych
przez SK „Szwadron” wycieczkach rowerowych. Plan wycieczek na 2010 rok.

Reklama