INTERPRINT Polska
Reklama

Jak informuje strona ŁSSE, firma INTERPRINT Polska Sp. z o.o. uzyskała kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

INTERPRINT Polska Sp. z o.o. chce rozbudować halę produkcyjną oraz uruchomić nową, innowacyjną linię technologiczną przeznaczoną do lakierowania papieru dekoracyjnego przeznaczonego głównie na potrzeby branży meblarskiej. Koszt inwestycji to 25 mln zł, a zatrudnienie w Podstrefie Ozorków ŁSSE znajdzie przynajmniej 10 nowych pracowników. Spółka zobowiązała się też, że utrzyma dotychczasowe zatrudnienie na poziomie 131 etatów.

To już trzecie zezwolenie na działalność w ŁSSE dla firmy INTERPRINT. Łączne nakłady firmy w Podstrefie Ozorków dla obu wcześniejszych zezwoleń wyniosły blisko 129 mln zł.

Reklama