Reklama

20 sierpnia 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uroczyście podpisano umowę o dofinansowaniu budowy kanalizacji w południowo-wschodniej części Ozorkowa. Koszt inwestycji, realizowanej przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne to ponad 24 mln zł netto, dofinansowanie z Funduszu wynosi ponad 14 mln złotych. Ze strony OPK umowę podpisali: prezes Zarządu Krzysztof Gawroński i wiceprezes Jerzy Oleski, natomiast ze strony funduszu – prezes Zarządu Andrzej Budzyński i jego zastępca Barbara Robak.

{video id=57}

W uroczystości uczestniczył m.in. burmistrz Piotr Giziński.

Budowa kanalizacji w rejonie tzw. Górek to jedna z największych ozorkowskich inwestycji. Rozpoczęła się w lipcu budową kolektora w ul. Granicznej i będzie kontynuowana w ciągu kolejnych trzech lat: do roku 2013. W sumie powstanie ponad 16 km kanalizacji: w rejonie Górek zostanie zbudowane ponad 13 km sieci – ok. 9 km kanału i 4,5 km czyli ponad 700 przykanalików do granic działek i 3 km sieci w ulicach: Praga, Kolejowa i Poprzeczna.

– Inwestycja ta jest jednym z najważniejszych ekologicznych przedsięwzięć realizowanych w Ozorkowie. Dzięki tej budowie do kanalizacji będzie mogło się podłączyć 3 800 mieszkańców – mówił burmistrz Piotr Giziński – Bardzo się cieszę, że po 40 latach oczekiwania mieszkańcy południowo – wschodniej części miasta będą mieli dostęp do miejskiej sieci sanitarnej.

Kolektor budowany obecnie w ul. Granicznej o długości blisko pół kilometra będzie zbierał ścieki z części ul. Zgierskiej oraz z ulic: Średniej, Granicznej, Cmentarnej, Zagajnikowej, Liściastej i pozostałych ulic znajdujących się w tym rejonie.

Przygotowania do realizacji tak dużego projektu Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne rozpoczęło w 2008 r. od wykonania mapy do celów projektowych. W roku 2009 opracowano całą dokumentację techniczną i pozyskano wszystkie niezbędne zezwolenia konieczne do rozpoczęcia inwestycji, a 30 listopada 2009 r. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie budowy. Na początku tego roku okazało się, że ozorkowski wniosek uzyskał największą liczbę punktów wśród wniosków tego typu w województwie łódzkim.

Według harmonogramu prac, w tym roku, do połowy listopada, zostanie wybudowany kolektor w ul. Granicznej.

W roku 2011 kanalizacja zostanie położona w ulicach: Kolejowa, Prosta, Praga, Grzybowa, Podleśna, Zagajnikowa, Brzozowa, Klonowa, Świerkowa, Średnia, Dębowa, Liściasta, Wiatraczna. W roku 2012 sieć będzie budowana w ulicach: Cmentarna, Cicha, Krótka, Nowokrzeszewska i w części ul. Zgierskiej, a w roku 2013 w ulicach: Wiejska, Kilińskiego, Kraszewskiego, Jodłowa, Jałowcowa, Poprzeczna, Górna, Partyzantów, Piaskowa, Krasickiego.

W ramach inwestycji OPK przebuduje także wodociąg w ul. Praga, dobudowana zostanie również sieć wodociągowa w ul. Łęczyckiej, między ul. Kolejową a bocznicą kolejową oraz w ul. Działkowej między ul. Adamówek i Sikorskiego.

– Nasz projekt obejmuje budowę kanalizacji w latach 2007 – 2013. Część prac już wykonaliśmy, nie wiedząc jeszcze, czy otrzymamy dofinansowanie, ponieważ bez względu na to, czy udałoby się pozyskać środki unijne czy nie i tak przystąpilibyśmy do budowy kanalizacji – wyjaśnia Krzysztof Gawroński – po prostu bez wsparcia finansowego prace zakończyłyby się w roku 2020, a nie w 2013.

Do tej pory położono sieć kanalizacyjną w ul. Kościelnej – 65 m, w ul. Starzyńskiego i Placu Jana Pawła II – 271 m, w Gębickiej – 772 m, w Bema – 410 m, w ul. Nowy Rynek – 188 m. W sumie 2,6 km kanalizacji i 112 przyłączy.

– Po zakończeniu budowy w roku 2013 siecią kanalizacyjną objęte zostanie ponad 92 procent gospodarstw domowych – mówi prezes OPK – Dlaczego nie 100 procent? Ponieważ warunkiem uwzględnienia danej ulicy we wniosku o dofinansowanie jest liczba mieszkańców, która nie może być mniejsza niż 120 osób na kilometr. Nie wszystkie rejony Ozorkowa spełniają te wymogi. Docelowo my i władze miasta chcemy skanalizować cały Ozorków i przystąpimy do budowy sieci w tych miejscach w kolejnych latach.

Wielu mieszkańców z rejonów, w których budowana będzie kanalizacja, zgłasza się z pytaniami, co należy zrobić, by podłączyć się do sieci.

– Należy zgłosić się do nas z wnioskiem o wydanie warunków budowy przyłączą – wyjaśnia Krzysztof Gawroński – Złożenie takiego wniosku jest bezpłatne. Udostępnimy też naszą mapę projektową do celów lokalizacyjnych. Wykonujemy kserokopię tego fragmentu, na którym znajduje się konkretna nieruchomość.

Na podstawie tych dokumentów można przystąpić do wykonania projektu, a następnie budowy przyłącza i studzienki kanalizacyjnej.

umozorkow.pl

Reklama