Reklama

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujawnił wyniki kontroli (lista dostępna publicznie) prowadzonej na 1500 stacjach od 15 stycznia do 30 listopada 2009 r. W sprzedawanej w polsce benzynie jest za dużo siarki. Im więcej, tym bardziej szkodliwe spaliny i większe zużycie silnika i katalizatora.

Na liście znajduje się jedna Ozorkowska stacja (Bliska przy ulicy Zgierskiej 42) oraz stacja paliwowa w Wartkowicach (przy ulicy Południowej 18). Obydwie spełniają wymagania UOKIK.

Złe paliwo jest na stacjach w każdym województwie. Żaden samochód nie jest bezpieczny! Zanim zatankujesz przed wyjazdem na święta, zobacz listę skontrolowanych stacji – ostrzega dziennik.pl.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujawnił wyniki kontroli prowadzonej na 1500 stacjach od 15 stycznia do 30 listopada 2009 r.

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI NA STACJACH PALIW  (PDF) >>>

W próbkach z części stacji odkryto niewłaściwą prężność par.

Niedotrzymanie wymagań odnośnie lotności benzyn prowadzi do problemów z uruchomieniem silnika, niebezpieczeństwa zaburzenia pracy, a nawet nagłego unieruchomienia silnika – tłumaczy portal.

W przypadku oleju napędowego problemy wykryto z temperaturą zapłonu.

Zbyt wysoka powoduje spadek wydajności pracy silnika i wzrost emisji substancji chemicznych do środowiska. Zbyt niska stwarza niebezpieczeństwo wybuchu – czytamy na dziennik.pl.

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI NA STACJACH LPG (PDF) >>>

W sprzedawanej w Polsce benzynie jest też za dużo siarki. Im więcej, tym bardziej szkodliwe spaliny i większe zużycie silnika i katalizatora.

Lista do pobrania na stronie: http://www.uokik.gov.pl/pl/jakosc_paliw/wyniki_kontroli_jakosci_paliw/kontrola_stacji_paliw/.

Reklama