Reklama

27 sierpnia 2008 r. uroczyście oddano do użytku nowo wybudowaną ulicę Lipową i zmodernizowane skrzyżowanie ul. Lipowej/Sikorskiego z ul. Adamówek/ w Ozorkowie. Podczas uroczystości odsłonięto także tablicę pamiątkową.

W samo południe burmistrz powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m. in.: posłowie Stanisław Olas i Artur Dunin, wicestarosta zgierski Marcin Karpiński, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Marek Cur, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele wykonawcy (firma Erbedim) i mieszkańcy Ozorkowa. Po wystąpieniach odsłonięto tablicę pamiątkową.

Budowa ul. Lipowej to jedna z największych inwestycji drogowych w Ozorkowie na przestrzeni kilku ostatnich lat i jeden z elementów dużego projektu, związanego z przebudową układu komunikacyjnego miasta. Prace przy budowie ul. Lipowej rozpoczęły się pod koniec marca tego roku, zakończyły w połowie sierpnia.

Koszt inwestycji to ponad 6,5 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wyniosło ponad 3 mln 500 tys. zł., reszta środków pochodziła z budżetu Miasta Ozorkowa.

W ramach budowy powstał 410. metrowy odcinek drogi zbiorczej od ul. Unii do skrzyżowania z ul. Adamówek. Jednocześnie został wybudowany 120. metrowy odcinek drogi lokalnej od skrzyżowania z ul. Unii do ul. Kochanowskiego w celu skomunikowania terenów rekreacyjnych z mieszkaniową i przemysłową częścią miasta. klasy zbiorczej ma cztery pasy jezdni, wybudowano chodnik, ścieżkę rowerową, położono kanalizację deszczową i teletechniczną. Na skrzyżowaniu pojawiła się sygnalizacja świetlna, zainstalowano także oświetlenie wzdłuż ulicy. W przypadku odcinka klasy lokalnej zbudowano kanalizację deszczową, dwupasmową jezdnię, oświetlenie, chodnik, ścieżkę rowerową i przebudowano jedno skrzyżowanie.

Budowa Lipowej to kolejny, drugi etap dużego projektu, związanego z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W ramach zadania zbudowano już ul. Unii (w 2006 r.), obecnie Lipową, a w najbliższych latach planowana jest przebudowa ul. Południowej z mostem na rzece Bzurze oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Maszkowska, Średnia, Zgierska, Wyszyńskiego i Południowa (3 etap realizacji zadania).

Budowa ul. Południowej znajduje się w wieloletnim planie inwestycyjnym powiatu zgierskiego. W planie tym budowę ul. Południowej w Ozorkowie zaplanowano na lata 2009 ? 2011. Kosztować ma 18 mln zł, z czego z funduszy unijnych ma pochodzić 85% środków.

Realizacja projektu przebudowy układu komunikacyjnego czyli powstania obwodnicy: , Unii, Południowa spowoduje m. in. wyprowadzenie ciężkiego transportu samochodowego z centrum Ozorkowa (przez centrum przebiega trasa do zakładów podstrefy Ozorków ), a także stworzenie połączenia drogowego obszarów rozwoju gospodarczego Ozorkowa i Parzęczewa z drogą Krajową Nr 1 i węzłem ?Emilia? autostrady A-2.

Inwestycja ta jest jednym z wielu działań, które władze miasta podejmują w celu zachęcenia firm do lokowania swojej działalności na naszym terenie, co z kolei będzie miało duży wpływ na rozwój gospodarczy miasta ? mówił burmistrz Piotr Giziński – Budowa drogi to także dbałość o warunki życia mieszkańców ?Starego Miasta? poprzez zmniejszenie hałasu i uciążliwości intensywnego ruchu kołowego w tym obszarze.

Reklama