Reklama

Kierunkowy do województwa łódzkiego 0-prefiks-42

Ratunkowe

Pogotowie ratunkowe
Pogotowie Ozorków, ul. Spokojna 10
999
710-31-90
Policja997
Straż pożarna, Kościuszki 1998
Straż miejska, Listopadowa 16710-31-32

Urzędy administracji

Urząd Gminy, Wigury 14sekretariat 277-14-44 do 48
wójt277-14-40
zastępca wójta 277-14-51
sekretarz, radca prawny277-14-43
skarbnik 277-14-41
Biuro Rady Gminy277-14-42
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 277-14-51
WODR277-14-53
Urząd Miejski, Wigury 1sekretariat710-31-00, fax. 710-31-01
zastępca burmistrza710-31-25
sekretarz miasta710-31-33
rzecznik burmistrza710-31-26
Wydział Organizacyjno – Administracyjnynaczelnik710-31-34
obsługa Zarządu Miasta710-31-27
kultura, sport, zdrowie710-31-27
Zaopatrzenie710-31-49
Wydział finasowynaczelnik710-31-42
skarbnik miasta710-31-48
księgowość710-31-46
podatki
kasa
710-31-45
710-31-47
Wydział Infrastruktury Miejskiejnaczelnik710-31-42
inwestycje710-31-42
ochrona środowiska710-31-40
handel
utrzymanie dróg
oświetlenie dróg
710-31-37
710-31-37
710-31-37
Wydział Urbanistyki, Geodezji i Rolnictwanaczelnik710-31-39
geodezja i rolnictwo
budownictwo
710-31-41
710-31-28
Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnymnaczelnik710-31-22
dzerżawy, sprawy lokalowe
dodatki mieszkaniowe
710-31-38
710-31-21
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Listopadowa 16naczelnik710-31-30
ewidencja ludności710-31-29

Inne

Wydział Komunikacji Ozorkówsekretariat718-92-92
Obrona Cywilna, ul. Listopadowa 16 710-31-31
Biuro Rady Miejskiej, ul. Wigury 1 710-31-43
Radca Prawny, ul. Wigury 1 710-31-35
Biblioteka Miejska, ul. Listopadowa 6dyrektor710-31-17
filia – ul. Stypułkowskiego 1710-31-16
filia – ul. Mielczarskiego 17710-31-88
Roboty Publiczne, ul. Wyszyńskiego 4 710-31-87
Gminne Centrum Informacji, ul. Listopadowa 9A tel.: 710-32-00, fax: 710-32-01
Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia, ul. Listopadowa 6B tel./fax: 718 93 53
Miejski Ośrodek Kultury (MOK), ul. Wyszyńskiego 43 710-31-18, 710-31-19
MZEASiP, ul. Stypułkowskiego 1 710-31-58, 710-31-59
Lecznica Weterynaryjna "ARKA" s.c. 277-51-59
608074290
Sport  
Boisko sportowe, ul. Łęczycka 1 710-31-20
Pływalnia "WODNIK", ul. Lotnicza 1 710-31-51, 710-31-52
MOSiR, ul. Traugutta 2 710-31-60 do 62
Edukacja  
Szkoła podstawowa nr 4, ul. Średnia 30 710-31-80 do 83
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Cegielniana 25/27
710-31-84 do 86
Gimnazjum, ul. Lotnicza 1 710-31-53 do 57
Złobek i Przedszkole, ul. Lotnicza 3
710-31-74, 710-31-75
Przedszkole, ul. Stypułkowskiego 7a 710-31-76
Przedszkole, ul. Kościuszki 27
710-31-77
Przedszkole, ul. Zgierska 15 710-31-78
Przedszkole, ul. Obrońców Westerplatte 1
710-31-79Apteki

"Alfa", Nowe Miasto3277-51-66
"Cefarm", plac Jana Pawła II 17718-10-21
"Cefarm", Listopadowa 22718-15-52
"Cefarm", Lotnicza 1718-88-33
"Omega", Mielczarskiego 39718-98-13
"Pod Pegazem", Listopadowa 6718-33-81
"Sanax", Księdza Kardynała Wyszyńskigo718-43-22

Banki

Bank Polska Kasa Opieki SA – Filia 1 w Ozorkowie,Nowe Miasto 3718-96-02, fax. 718-96-02
Bank Spółdzielczy – Centrala, pl. Jana Pawła II 6718-10-11, fax. 718-22-40
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Mielczarskiego 39718-85-15, fax. 718-23-84

Opieka społeczna

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Mickiewicza 1718-16-34
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Nowe Miasto 14
710-31-63, 710-31-64
Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Mickiewicza 1718-12-25
MOPiTU, ul. Konstytucji 3 Maja 86710-31-89
Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej, Nowe Miasto 38718-99-56

Przychodnie – Poradnie

Miejska Przychodnia, Maszkowska 25718-30-26
Poradnia Wychowawczo – Zawodowa, Konarskiego 2718-19-45
Prywatna Przychodnia Lekarska "Kromedic", Nowe Miasto 3718-97-32
Specjalistyczny ZOZ GruĽlicy i Chorób Płuc, Wigury 1718-10-79
Zespół Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa, Wigury 1718-14-31
Zespół Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia, Ratunkowego, Łęczycka 15718-21-41
Miejska Przychodnia Zdrowia, ul. Wigury 1dyrektor710-31-67
rejestracja710-31-50
księgowość, płace710-31-23
kadry710-31-12
laboratorium710-31-65
poradnia uzależnień710-31-03
chirurg, ortopeda710-31-24

stomatolog710-31-36
zabiegowy710-31-15

poradnia "K"710-31-66
poradnia "D"710-31-10

laryngolog710-31-68
Reklama