Reklama

Poniżej prezentujemy tekst, jaki Redakcja Serwisu Ozorków.net otrzymała dzisiaj od Pani Izabeli Dobrynin – Rzecznik Burmistrza Ozorkowa

140 tys. zł z budżetu Ozorkowa, przeznaczone w tym roku na siatkówkę, zostało rozdzielone na dwa kluby sportowe: Uczniowski Klub Sportowy UKS Ozorków, który otrzymał 63 tys. zł i Miejski Klub Sportowy Bzura Ozorków – 77 tys. zł.

Rozdział dotacji spotkał się z ogromnym niezadowoleniem ze strony MKS Bzura, który wnioskował o 140 tys. zł, czyli całą kwotę. Dotarły do mnie informacje, że siatkarze uważają, iż potraktowano ich niesprawiedliwe, a środki, które mają otrzymać, są zbyt niskie, by klub mógł funkcjonować. Takie twierdzenia są kompletnie nieuzasadnione. Po pierwsze –  pieniądze z miejskiej kasy są dodatkowym, a nie podstawowym źródłem finansowania klubu, po drugie – trudno uwierzyć, że MKS Bzura może mieć tak poważne kłopoty, bo komisja nie ujęła w kwocie dotacji 44 tys. zł przeznaczonych tylko dla 11 zawodników z drużyny seniorów na tzw. dożywianie, czyli środków, które tak naprawdę trafiały do ich prywatnych kieszeni. UKS Ozorków w ogóle nie miał takiej pozycji w swoim wniosku. Czyli, jak widać, klub może funkcjonować bez ponoszenia takich kosztów. Przecież na inne, ważne dla dalszego funkcjonowania klubu wydatki, dotacja została przyznana (patrz uzasadnienie komisji).

Zarząd MKS Bzura jest niezadowolony, bo chciał wszystko, a okazało się, że 63 tys. zł z puli trafiło do pań z UKS-u. A dlaczego dziewczęta miały nie dostać dotacji? Powołały w 2009 r. zespół, świetnie grają, trenują grupę młodzieżową, są najlepsze w lidze wojewódzkiej i mają ogromne szanse na awans do II ligi, przygotowały wniosek i złożyły ofertę, pozytywnie ocenioną przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym. W takiej sytuacji nieprzyznanie dotacji byłoby niezgodne z przepisami, chociażby dlatego, że nasze miasto ma obowiązek wspierać rozwój spotu i rekreacji wśród mieszkańców, a jak wiadomo (jest to oczywiste chyba dla wszystkich?) wśród mieszkańców są zarówno mężczyźni jak i kobiety, nieprzyznanie dotacji kobietom byłoby ich dyskryminacją. Zawodników obu klubów łączy piłka siatkowa, ale różni płeć. Wszyscy mają te same prawa, a jakiekolwiek różnice, w tym przypadku płci, nie mogą nikogo dyskryminować.

Jak już wcześniej wspomniałem – dotacja to tylko dodatkowe fundusze dla klubu. MKS Bzura wykazał we wniosku, że jego roczne koszty działania wynoszą 300 tys. zł, z czego 160 tys. zł klub pozyskuje po części z reklam i ze sprzedaży biletów. Warto też dodać, że kluby mogą zamieszczać reklamy swoich sponsorów na obiektach komunalnych bezpłatnie. Ponadto wszystkie kluby w Ozorkowie korzystają z miejskich obiektów sportowych na zasadzie użyczenia, czyli nic nie płacąc do kasy miasta, a przecież utrzymanie i remonty zarówno hali sportowej przy ul. Traugutta, jak i boiska przy ul. Łęczyckiej są bardzo wysokie. To bardzo istotna pomoc rzeczowa dla klubów ze strony miasta. W większości miast kluby sportowe za to płacą!

Podkreślę jeszcze raz – komisja przyznająca kwotę dotacji na piłkę siatkową porównała wnioski obu klubów i odrzuciła te pozycje, które w swojej ofercie umieścił tylko jeden z nich. MKS Bzura wnioskował m.in. o dofinansowanie stypendiów, których samorząd nie może dotować, o dotację na dożywianie i na obozy wyjazdowe. Siatkarki nie wnioskowały o przyznanie dotacji na te zadania.

Zaznaczę też po raz kolejny – pieniądze publiczne mają służyć rozwojowi sportu, wspomagać juniorów, ułatwić zakup sprzętu, a nie trafiać do prywatnej kieszeni.

Środki z dotacji bardzo rzadko są w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby, ale pamiętajmy, że w tym roku na siatkówkę przeznaczono najwyższą kwotę – 140 tys. zł, na żadną inną dyscyplinę w Ozorkowie nie przeznaczono takiej sumy. Poza tym dotacja jest o 20 tys. zł większa niż w roku 2009.

Jednak bez względu na to, jak duże czy małe są pieniądze z dotacji, ich podział musi być przejrzysty, z zachowaniem czytelnych kryteriów. W tym przypadku wymogi te spełniono.

 

 

Dlaczego w Ozorkowie nie może istnieć jeden duży klub sportowy?

 

Do 2002 r. w naszym mieście istniał jeden duży klub sportowy. MKS Bzura Ozorków w tamtym okresie posiadał sekcję siatkówki męskiej i żeńskiej, sekcję piłki nożnej i sekcję brydża sportowego. Wtedy to nastąpił pierwszy rozłam. Piłkarze założyli własny klub pod nazwą Miejski Klub Piłkarski Bzura Ozorków.

Dlaczego doszło do podziałów? No cóż…jeśli nie wiadomo o co chodzi, to prawdopodobnie chodzi o pieniądze.

W ubiegłym roku traktowane po macoszemu i pozostawione same sobie siatkarki założyły własny klub pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy.

Tak więc, zamiast jednego prężnego klubu, działają w Ozorkowie trzy: MKS Bzura, KS Tur            (w miejsce MKP Bzura), UKS. Jestem przekonany, że gdyby 140 tys. zł na siatkówkę i 90 tys. zł na piłkę nożną czyli w sumie 230 tys. zł trafiło do jednego klubu, pieniądze te zostałyby lepiej wykorzystane, więcej potrzeb udałoby się zaspokoić i nie byłoby na pewno kontrowersji przy ich podziale.

Jako burmistrz Ozorkowa, dla dobra sportowców i ich kibiców, życzyłbym sobie, by działał w naszym mieście jeden duży klub sportowy, dbający zarówno o rozwój piłki nożnej jak i siatkówki: męskiej i żeńskiej. Chciałbym, by przy rozdziale publicznych środków na wsparcie drużyn sportowych, nie było podziałów i zadrażnień. Zależy to tylko od działaczy sportowych, którzy powinni mieć na uwadze to, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

 

 

 

Piotr Giziński

Burmistrz Miasta Ozorkowa

 

 

Poniżej uzasadnienie decyzji komisji w sprawie przydziału kwot dotacji  w obszarze piłki siatkowej.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny punktowej przedłożonych ofert realizacji zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Miasto Ozorków w roku 2010, Komisja uzasadnia propozycje przyznania poszczególnych kwot dotacji:

 

I)              W zakresie realizacji zadania 1 w obszarze piłki siatkowej Komisja zaproponowała następujący podział kwoty 140.000,00 zł.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy Miasta Ozorkowa oraz ilość złożonych  ofert spełniających wymogi formalne, które otrzymały wymagane minimum 8 punktów, Komisja uznała, iż podstawą podziału kwoty dotacji powinno być w pierwszej kolejności uwzględnienie celowości, gospodarności, legalności i jak najbardziej efektywnego sposobu wykonania zadania w danym obszarze. Uzyskana ocena punktowa przez ofertę dotyczyła tylko jej dalszego zakwalifikowania do podziału kwoty dotacji. Podział dotacji uwzględniający tylko uzyskaną ilość punktów przez każdą z ofert, nie uwzględniałby najważniejszych aspektów niezbędnych do realizacji danego zadania. Z uwagi na powyższe Komisja skupiła się na ocenie aspektu finansowego, kalkulacji kosztów realizacji projektu.

Przy rozpatrywaniu ofert, ujęto tylko następujące grupy wydatków:

 

L.p.

Rodzaj kosztów

Oferta nr 1/1/1            UKS

Oferta nr 1/1/2           MKS Bzura

Kwota wnioskowana w zł

Kwota wnioskowana w zł

1

Sędziowie

13.500

17.000

2

Trenerzy

13.000

36.000

3

Obsługa medyczna, badania lekarskie, ubezpieczenia zawodników,

4.760

4.000

4

Transport

16.200

15.000

5

Sprzęt sportowy

4.500

7.000

6

Wyżywienie podczas meczy, noclegi

2.000

3.0001

7

Opłaty licencyjne, startowe

18.000

7.000

 

Razem

71.960

89.000

 

Udział poszczególnych ofert w łącznej wnioskowanej kwocie

71.960/(71.960+89.000)

= 45%

89.000/(71.960+89.000)

=55%

 

Proponowana kwota dotacji

140.000 x 45% = 63.000

140.000 x 55% = 77.000

1 – zmniejszenie kwoty wynika z nieprecyzyjnego określenia rodzaju wydatków  w przedłożonej ofercie – brak wyodrębnienia kwoty wyżywienia podczas meczy. Komisja nie uwzględniła dożywiania zawodników.

 

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy Miasta Ozorkowa ujęto wydatki najbardziej wspierające rozwój piłki siatkowej. Z uwagi na powyższe nie uwzględniono następujących rodzajów kosztów:

– obozy sportowe/wyjazdowe, dochodzeniowe,

– dożywianie zawodników ,

– koszty administracyjne, księgowe.

 

Finansowanie z dotacji stypendiów zawodniczych wykazanych w ofercie nr 1/1/2,  jest sprzeczne z zapisami Uchwały Nr LIV/547/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 listopada 2009.

 

Reklama