Reklama

Czy w naszym mieście mogą się dziać wydarzenia interesujące i nobilitujące naszą społeczność ozorkowską w wymiarze ogólnokrajowym. Zdecydowanie tak. Przykładem tego jest z pewnością właśnie firma HTL- STREFA S.A., w której 24.10.2006 r. o godzinie 11:30 odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca rozpoczęcie oficjalnej drogi tej firmy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ktoś mógłby zapytać, cóż takiego wartościowego w tym wydarzeniu jest dla naszego miasta? Otóż jak każde wydarzenie i to ma swoich konkretnych odbiorców. W tym jednak przypadku odbiorcami tych informacji są wszyscy inwestorzy giełdowi. Zatem miasto Ozorków wymieniane w prospekcie emisyjnym firmy HTL-STREFA S.A. przestaje być anonimową miejscowością w świecie biznesu.

Z pewnością przez jakiś czas sukces firmy HTL będzie przekładany na sukces samego miasta, w którym tak dobra firma ma swoją siedzibę. Z rozmów kuluarowych wynika bowiem fakt, że HTL jest dopiero drugą firmą, która mając siedzibę na terenie naszego makroregionu będzie notowana na GPW w Warszawie.

Po przebrzmiałym już sukcesie związanym z powstaniem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z lokalizacją w Ozorkowie jest to drugie, moim zdaniem, tak ważne wydarzenie dla naszego miasta z punktu widzenia ekonomiczno-biznesowego. Od tej chwili istnieje bowiem szansa, że niewątpliwy sukces biznesowy jaki odnosi firma HTL-STREFA S.A. będzie kojarzony pośrednio z naszą miejscowością.

Oczywiście inną zupełnie kwestią jest fakt czy jako społeczność lokalna będziemy potrafili właściwie wykorzystać tę, w końcu darmową, reklamę naszego miasta. Czy sukces HTL-u przełoży się na wymierne korzyści dla naszej społeczności będzie zależało wyłącznie od nas samych. Czy przełoży się to na nowe lokalizacje pod przyszłe inwestycje a co za tym idzie na nowe miejsca pracy dla mieszkańców Ozorkowa nie zależy wszak wyłącznie od tej firmy.

Konferencję prasową zorganizowano w jednej z hal magazynowych specjalnie na ten cel udekorowaną i wyposażoną. Jeśli ktoś jednak pomyślałby, że hala magazynowa to złe miejsce na takie wydarzenie, to jest w błędzie. Większości z nas hale magazynowe kojarzą się z posępnymi i zagraconymi pomieszczeniami.

W HTL-STREFA w magazynie jest czyściej niż można sobie to wyobrazić. Większość naszych szpitali mogłaby tej czystości pozazdrościć. Trzeba też wiedzieć, że w tym zakładzie jest to tzw. "część brudna" gdyż jest jeszcze "część czysta", która jest jeszcze czystsza od już przeze mnie opisanej. Do części czystej przechodzimy przez pomieszczenia, w których zakłada się specjalnie kapcie (jak w szpitalu wyłącznie gdy panuje grypa) i czepki (mało gustowne ale obowiązkowe).

W części czystej panuje ponadto nadciśnienie aby dodatkowo chronić ten obszar. Zbyt opieszałe przechodzenie z części czystej do brudnej uruchamia alarm ostrzegawczy. Przetestowałem – działa.

O samej produkcji i rozwiązaniach technicznych stosowanych w zakładzie można by napisać zupełnie odrębny felieton i tak taż zrobię. Specjalnie dla Ozorków.net postaram się w tym celu o wywiad z dyrektorem generalnym HTL-STREFA S.A. panem Wojciechem Wyszogrodzkim.

Nieoficjalnie Pan dyrektor zgodził się na taki wywiad ale, że jest człowiekiem niezmiernie zajętym (wejście na giełdę wymaga dużego zaangażowania szefostwa firmy) nie obiecujemy, że do niego dojdzie, a z pewnością nie w najbliższym czasie. Jednak pasja i ekspresja z jaką opowiada pan Wojciech Wyszogrodzki o zakładzie i produkcji jaka ma tam miejsce jest warta przekazania naszej społeczności ozonetowej, dlatego zrobimy wszystko aby ten wywiad udało się zorganizować.

Mimo, iż konferencja miała charakter zdecydowanie ekonomiczny i najważniejsze w niej były liczby, procenty i udziały w kontekście debiutu giełdowego to jednak nie zapomina się tam też o człowieku. Jak skomentował jedno z pytań Prezes Zarządu HTL-STREFA S.A. Andrzej Czernecki – "Firma to są ludzie". Jednym z głównych działań zarządu – według prezesa – jest utrzymanie dobrych, wykształconych w zakładzie, pracowników. Jest to tym bardziej istotne, że przeszkolenie pracownika trwa kilka miesięcy i jest dość kosztowne. Potwierdzenia słów prezesa można doszukać się w bardzo niskiej płynności pracowników sięgającej w skali roku zaledwie 2%. Oznacza to, że na 200 zatrudnionych pracowników zaledwie 4 zmienia w ciągu roku pracę. Ludzką twarz zakładu potwierdził również dyrektor Wojciech Wyszogrodzki, który powiedział – "Tworzymy rodzinę. Pracownicy muszą czuć się związani z zakładem".

Nie sposób, mimo wielu ciekawych tematów jakie w kontekście HTL-u się nasuwają, nie wrócić jednak do meritum zakończonej konferencji prasowej. W konferencji oprócz przedstawicieli zarządu firmy udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Ziemi Łęczyckiej na czele z Burmistrzem Miasta Łęczyca Krzysztofem Lipińskim oraz Z-cą Burmistrza Miasta Łęczyca Hanną Pawłowską i W-ce Starostą Powiatu Łęczyckiego Januszem Mielczarkiem. Przedstawiciele zarządu firmy w superlatywach wypowiadali się o współpracy i zaangażowaniu władz samorządowych tak Łęczycy jak i Ozorkowa, których przychylność pozwoliła im na szybką budowę swoich zakładów w tych dwóch lokalizacjach.

Wejście HTL-STREFA S.A. na giełdę jest związane między innymi z pozyskaniem środków finansowych z oferty publicznej na dokończenie zakładu HTL-Lancet w Łęczycy spółki całkowicie zależnej od HTL-STREFA S.A.

Na ten cel zarząd firmy przewiduje, zgodnie z prospektem emisyjnym, wydać jeszcze w IV kw. 2006 r. około 9 mln. zł a w I kw. 2007 kolejne ponad 5 mln. zł. Docelowo w Łęczyckim oddziale HTL-u pracę ma znaleźć około 300 pracowników. Na dzień dzisiejszy już około 30 pracowników pracuje w Ozorkowie celem przeszkolenia do pracy w zakładzie w Łęczycy. Jak jednak zapewniał zarząd HTL-STREFA powstający obecnie zakład w Łęczycy to nie koniec tamtejszych inwestycji. I można w tej materii wierzyć przedstawicielom firmy gdyż w tamtejszej Specjalnej Stefie Ekonomicznej wykupili grunt o powierzchni 6 hektarów.

Zakład, który obecnie tam powstaje, nie zajmuje na moje tzw. "oko" nawet jednej czwartej tej powierzchni a więc po HTL-u można się jeszcze spodziewać dużo dobrego. Jednak o dalszych krokach firma będzie informowała w późniejszych terminach. My oczywiście przekażemy to możliwie jak najszybciej.

ukwiau

Reklama