sobota, 13 kwietnia, 2024

Konsultacje społecznie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 | LGD Ziemia Łęczycka

Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie ul. Listopadowa 6B, Ozorków

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR, analiza potrzeb rozwojowych obszaru, analiza potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowychpolegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z wypracowaniem uwag

Konsultacje społecznie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 | LGD Ziemia Łęczycka

Ochotnicza Straż Pożarna w Modlnej Modlna 25, Modlna

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR, analiza potrzeb rozwojowych obszaru, analiza potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowychpolegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z wypracowaniem uwag