Reklama
Mamy bardzo dobre wieści! Ruszyły prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Sokola Góra. Mieszkańcy długo wyczekiwali tej zmiany, która w sposób znaczny wpłynie na ich bezpieczeństwo i komfort. W ramach inwestycji zostanie droga o nawierzchni asfaltowej o długości 1,35 km wraz z poboczami. Wartość robót wynosi 1 809 722,12 zł, dofinansowanie (Promesa) – 1 719 236,01 zł, zaś wkład własny Gminy opiewa na kwotę 90 486,11 zł. Inwestycja ta jest kolejnym przedsięwzięciem, które wpisuje się w przebudowę sieci dróg gminnych. Jednocześnie trwają prace przy przebudowie dróg w Pustkowej Górze i Nowomłynach. Inwestycje realizowane są w ramach projektu pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja I. W tym roku Gmina Parzęczew ma ambitny plan wybudowania 7,6 km dróg gminnych.

Reklama