Reklama
Dotacja na konserwację dachu dla parafii w Solcy Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej Drugi zabytkowy kościół z terenu naszej gminy już niedługo zostanie poddany pracom, w ramach których przeprowadzona zostanie renowacja i konserwacja pokrycia dachowego. Dziś Wójt Gminy Ozorków Marian Lemański podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej z ks. Andrzejem Borczykiem – Proboszczem Parafii pw. św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej. – Dotacja w wysokości ćwierć miliona złotych zostanie przeznaczona na oczyszczenie pokrycia dachowego z rdzy i zanieczyszczeń, usunięcie łuszczącej i spękanej farby, udrożnienie i wyczyszczenie rynien dachowych wraz z naprawą, a następnie pomalowanie farbą nawierzchniową powierzchni dachu – wyjaśnia Wójt Gminy Ozorków Marian Lemański. Na dotację składają się środki w wysokości 245 000,00 zł pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkład własny z budżetu Gminy Ozorków w kwocie 5 000,00 zł. Obecnie opracowywana jest dokumentacja mająca na celu wyłonienie wykonawcy. Zgodnie z zawartą umową prace zostaną wykonane w terminie do 15 listopada 2024 r.


Reklama