Reklama
Wczoraj (9 maja) Burmistrz Miasta i Gminy Parzęczew podpisał umowę na przebudowę ulic: Targowej, Jasnej i Parkowej w Parzęczewie oraz częściowej modernizacji ulic: Ogrodowej i Pogodnej na długościach i szerokościach wynikających z parametrów działek drogowych. Projekt pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew – etap II” zakłada przede wszystkim wymianę nawierzchni asfaltowej na wyżej wymienionych ulicach, stworzenie pobocza oraz czytelne oznakowanie, które zdecydowanie zwiększą bezpieczeństwo jazdy, a także usprawnią poruszanie się zarówno kierowcom, jak i pieszym po terenie Parzęczewa. Wykonawcą inwestycji będzie przedsiębiorstwo budowlane FUENTE Dorota Kurczewska z Łodzi. Wartość umowy opiewa na kwotę 1 981 843,90 zł, z czego suma promesy wynosi 1 942 207,02 zł, a wkład własny Gminy 39 636,88 zł. Przebudowa dróg w mieście Parzęczew realizowana jest w ramach szóstej edycji Programu Inwestycji Strategicznych finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład.Reklama