Reklama
Przepraszamy za utrudnienia Trwają roboty drogowe związane z modernizacją dróg gminnych. Drogowców możemy w ostatnich dniach spotkać w Katarzynowie na ulicy Akacjowej, gdzie wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA położy nową nakładkę na odcinku o długości ponad 1 300 m.b. Wyremontowane zostaną również obustronne pobocza o szerokości 0,5 m. – Na początku tygodnia położona została warstwa wiążąca, co już wpłynęło na poprawę komfortu jazdy, jednak pamiętajmy, że inwestycja nie została jeszcze ukończona, dlatego apeluję do wszystkich kierowców o zachowanie zasad bezpieczeństwa i przede wszystkim unikanie brawury, a przede wszystkim rozwijania nadmiernej prędkości. W dalszym ciągu jesteśmy przecież na placu budowy – mówi Wójt Gminy Ozorków Marian Lemański. Lada chwila ciężki sprzęt ponownie zobaczymy w Modlnej, gdzie budowana jest droga do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Tu prace prowadzone są na odcinku o długości ponad 930 m.b. Teren pod drogę został już utwardzony, czekamy zatem na położenie nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowej o szerokości 5 m, obustronnych poboczy o szerokości 75 cm, a także miejsc postojowych z kostki brukowej o powierzchni 127 m2. Przypomnijmy, powyższe roboty wchodzą w skład zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych gminy Ozorków” współfinansowanego w ramach Polskiego Ładu. Na ten cel Gmina Ozorków otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład promesę w wysokości 8,5 mln zł. Pozostałą kwotę tej ponad 11-milionowej inwestycji stanowią środki budżetowe Gminy Ozorków. Na zadanie składają się roboty budowlane, które swoim zasięgiem objęły sześć odcinków dróg gminnych, tj. w Katarzynowie, Modlnej, Solcy Wielkiej, Sierpowie (dwa odcinki dróg) i drogę relacji Skromnica-Borszyn.
Reklama