Reklama

Informacja

Urząd Gminy Ozorków przypomina o obowiązku zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeżeli posiadają Państwo na swoich nieruchomościach, które są zamieszkałe, użytkowane okresowo lub niezamieszkałe ww. urządzenia, przypominamy o obowiązku zgłoszenia zbiornika lub oczyszczalni do gminnej ewidencji.

Druk zgłoszenia jest do pobrania w Urzędzie Gminy Ozorków ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków – pokój nr 5, tel. 42 277 14 44 wew. 120 lub na stronie Urzędu www.ug-ozorkow.pl zakładka: Urząd/druki do pobrania.

Wypełniony formularz zgłoszenia można przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Ozorków, złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 9) lub przesłać drogą elektroniczną: gmina@ug-ozorkow.pl

foto: Internet

Reklama