Reklama

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w zakresie zabezpieczenia urządzeń Wesołego Miasteczka prowadzenia przez podmioty gospodarcze działalności w tym zakresie podczas imprezy masowej
,,Dni Ozorkowa 2024
„.

Reklama