Reklama


10:30 Rejestracja gości
11:00 Otwarcie konferencji i powitanie gości
11:15 Edukacja bliżej regionu
Ryszard Nowakowski – Burmistrz Miasta i Gminy Parzęczew
11:35 Technologia dla edukacji
Paweł Czerwony, Joanna Wyszyńska – Google for Education
12:00 Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego
Dorota Jastrzębska – Ośrodek Rozwoju Edukacji
12:25 Immersyjna edukacja
Adrianna Paradowska – Instytut Pamięci Narodowej
12:45 Kompetencje przyszłości
Mariusz Brędzej – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
13:05 Mikropoświadczenia – każda umiejętność ma znaczenie
Michał Nowakowski – Instytut Badań Edukacyjnych
13:30 Wizyta w interaktywnych strefach edukacyjnych dotyczących: sztucznej inteligencji, immersyjnej edukacji, cyberbezpieczeństwa
14:30 Przerwa obiadowo-kawowa

Reklama