Reklama

Poniżej zamieszczamy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 25.04.2024 r. skierowany do konsumentów wody Z WODOCIĄGU CELESTYNÓW o warunkowej przydatności wody do spożycia



Reklama