Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 25.04.2024r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Celestynów, gmina Ozorków o warunkowej przydatności wody do spożycia

Reklama