Reklama
Edukacja przyszłości to edukacja, która nie boi się cyfrowego rozwoju i umie go wykorzystać nie tylko do rozwoju nauki i metod edukacyjnych, ale również edukacja, która wspiera prawidłowy rozwój społeczny uczniów i uczennic. Dziękuję Burmistrzowi Miasta i Gmina Parzęczew Ryszardowi Nowakowskiemu, Dyrektorce Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie Agnieszce Graczyk i Prezesce Regionalne Centrum Rozwoju Parzęczew Ewie Witkowskiej za organizację konferencji i pokazu edukacyjnych gier i narzędzi edukacyjnych „EDU-meet. Edukacja bliżej regionu” Marcin Karpiński – Senator RP

Reklama