Reklama

ZARZĄDZENIE NR 31/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2024 rok

Reklama