Reklama
W tym tygodniu rozpoczął się remont chodnika przy ul. Kilińskiego. W drugiej połowie marca ułożono chodnik z kostki brukowej przy ul. Północnej. Koszt remontu obu chodników to ponad 255 tys. zł, 80% stanowi dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg W najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa chodników przy sześciu ulicach: Klonowej, Dębowej, Brzozowej, Świerkowej, Cichej i Cmentarnej. Koszt budowy to 1 mln 154 tys. zł, 80% stanowi dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W marcu wybudowano nowy chodnik przy ul. Południowej na odcinku od ronda do ul. Nowy Rynek; inwestycję zrealizował powiat zgierski. Prace prowadzono także przy ul. Sucharskiego; to droga powiatowa, ale na podstawie umowy między burmistrzem Jackiem Sochą i starostą zgierskim, miasto kilka lat temu zbudowało chodnik po jednej stronie ul. Sucharskiego, natomiast w tym roku powiat zrealizował inwestycję po drugiej stronie jezdni.Reklama