Reklama

Małgorzata Jędrzejczak-Prorok, Dominik Mucha, kapela „Ozorkowianie” oraz Roman Wrześkiewicz otrzymali 28 marca na sesji Rady Miejskiej Nagrody za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrodzeni otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty z rąk burmistrza Jacka Sochy, przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Kałużnego oraz wiceprzewodniczącego RM Grzegorza Tomczaka.

✅Małgorzata Jędrzejczak – Prorok

Laureatka wielu lokalnych i ogólnopolskich festiwali i przeglądów wokalnych, podczas których promuje Ozorków, organizatorka koncertu Dorośli – Dzieciom w ramach WOŚP. Na co dzień pracuje jako nauczycielka w Przedszkolu Miejskim nr 4, gdzie przygotowuje swoich małych podopiecznych do udziału w festiwalach, konkursach i przeglądach. Uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez miasto i miejskie instytucje i stowarzyszenia, a także inicjuje i organizuje szereg wydarzeń artystycznych na rzecz społeczności lokalnej.

✅Dominik Mucha

Saksofonista, uczeń klasy VI stopnia Zespołu Szkół Muzycznych w Łodzi w klasie saksofonu. Laureat wielu konkursów, przeglądów i festiwali muzycznych – ogólnopolskich i międzynarodowych, uczestnik wielu koncertów i wydarzeń kulturalnych organizowanych w Ozorkowie, w kraju i za granicą. Występował m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie w koncercie „Młodzi Wirtuozi”. Artysta promuje Ozorków, uczestnicząc w licznych wydarzeniach artystycznych.

✅Kapela Ozorkowianie

Kapela powstała w 1979 r., jej kierownikiem jest Tadeusz Pietrasik. Kapela uczestniczy w wielu festiwalach i przeglądach muzycznych na terenie powiatu, województwa, w kraju i za granicą. Zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach i przeglądach śpiewaczych. Bierze czynny udział w wydarzeniach organizowanych na terenie miasta. Przez 45 lat swej działalności zespół wystąpił ponad 3 000 razy, promując Ozorków. W chwili obecnej kapela liczy 8 osób. 

✅Roman Wrześkiewicz

Artysta malarz, tematyka jego prac to głównie portrety i pejzaże, ale także motywy abstrakcyjne. Ma na swoim koncie liczne wystawy w Ozorkowie, w kraju i za granicą. Organizator warsztatów malarskich i prelekcji poświęconych sztuce. Maluje wszystkimi technikami malarskimi, ulubioną jest suchy pastel. Absolwent ASP w Łodzi, Ambasador Powiatu Zgierskiego. Tematem wielu jego prac są pejzaże Ozorkowa i okolic.

Reklama