Reklama

W tym roku zostanie zrewitalizowana druga, północna część zieleńca przy ul. Nowy Rynek. Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Województwa Łódzkiego złożył burmistrz Jacek Socha w ramach projektu „Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie – etap II”. W lutym tego roku miasto otrzymało środki na realizację zadania z programu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.
Zakres zaplanowanych prac jest podobny, jak na zrewitalizowanej w tamtym roku południowej części skweru:
pielęgnacja istniejącej roślinności: cięcia pielęgnacyjne, sanitarne, prześwietlające;
modernizacja trawników i założenie łąki kwietnej (wielogatunkowe mieszanki traw i innych roślin);
poprawa stanu ścieżek – wykonane zostaną nowe obrzeża, położona zostanie nowa kostka brukowa na jednej ścieżce, a pozostałe będą utwardzone naturalnym kruszywem
podświetlenie korony wybranych drzew. Dodatkowe oświetlenie sprawi, że zieleniec pozostanie bezpieczną i przyjazną przestrzenią również w godzinach nocnych, a także dodatkowo podkreśli jego walory.
utworzone zostaną wpisujące się w krajobraz „zielone ściany” izolujące od hałasu
powstanie instalacja zabezpieczająca wodę opadową do nawadniania
do nasadzeń zastosowane zostaną rodzime gatunki roślin, w tym rośliny nektarodajne
w projekcie przewidziano: domek dla owadów, domki dla nietoperzy i ptaków, poidełka dla ptaków i owadów
pojawią się nowe ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady i kosze na psie odchody
w miejscu objętym zadaniem zamieszczona będzie tablica edukacyjna zawierająca informacje nt. bioróżnorodności obszaru, ochrony środowiska.

Reklama