Reklama

Dzieci z Przedszkola Miejskiego ner 2 świętowały „Dzień Dinozaura”. Oprócz zdobycia podstawowej wiedzy dotyczącej „strasznych gadów”, przedszkolaki mogły też wcielić się w małych paleontologów.
Ich zadaniem było poszukiwanie „szkieletów” w sali przedszkolnej przy użyciu pędzelków i odrobiny kaszy manny oraz na przedszkolnym podwórku.
Mali paleontolodzy nie tylko znajdywali „szczątki” prehistorycznych gadów, ale także składali je w całość. Dzięki temu ćwiczyli spostrzegawczość, rozwijali ciekawość poprzez doświadczanie, a także utrwalali informacje dotyczące wyglądu i nazewnictwa poznanych wcześniej gatunków dinozaurów.
Tekst i foto: K. Ewert, PM2

Reklama