Reklama

W tym tygodniu ruszyły prace związane z remontami i budową chodników w Ozorkowie. Wykonawca rozpoczął roboty od usunięcia starych płyt chodnikowych na ulicy Północnej. W sumie inwestycja obejmuje budowę chodników na sześciu ulicach i remont na dwóch.
Miasto, na wniosek burmistrza Jacka Sochy, otrzymało na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg.
Remonty chodników:
ul. Północna
ul. Kilińskiego
W ramach realizacji zadania planuje się wyremontowanie chodników poprzez ułożenie kostki brukowej o łącznej długości ok. 0,445 km.
Planowany koszt – 255 348 zł, w tym do 80% dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .
Budowa chodników:
w ul. Klonowej (obustronnie),
w ul. Dębowej (obustronnie),
w ul. Brzozowej (obustronnie),
w ul. Świerkowej (obustronnie),
ul. Cichej – (jednostronnie),
ul. Cmentarna na odcinku Zgierska – Cicha (jednostronnie).
W ramach realizacji zadania wybudowane zostaną chodniki o łącznej długości ok. 2,54 km. Zadanie obejmuje budowę wydzielonych dróg dla pieszych z kostki brukowej wraz z ujęciem niezbędnych zjazdów do posesji. Powierzchnia wykonana zostanie z kostki brukowej.
Planowany koszt – 1 154 355 zł, w tym do 80% dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .
Dofinansowanie z tego Funduszu otrzymał także Powiat Zgierski. W Ozorkowie zostaną zbudowane chodniki przy trzech drogach powiatowych:
Sucharskiego,
Słowackiego
Południowej na odcinku od ronda do ul. Nowy Rynek – remont chodnika na tym odcinku Południowej rozpoczął się w połowie lutego.

Reklama