Reklama
Trochę matematyki „drogowej”🚗🚙🚗 To nie zadanie z rachunków, choć pozwolimy sobie posiłkować się królową nauk – matematyką dla zobrazowania skali inwestycji drogowych w naszej gminie. Ostatnie 5 lat, pomimo pandemii, zawirowań na scenie polityki krajowej czy wojny w Ukrainie, upłynęło w naszym samorządzie na inwestycjach w infrastrukturę drogową. Czy wiecie Państwo, że Gmina Ozorków posiada 104 km dróg bitumicznych? Spośród nich nową nawierzchnię zyskało ponad 20 km. Jak łatwo obliczyć, jest to 1/5 całości. Ponieważ modernizacja dróg nie należy do najtańszych zadań, część robót drogowych została sfinansowana ze środków zewnętrznych, które Gmina Ozorków pozyskała przystępując do licznych konkursów i naborów. Tylko w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wykonane zostały lub zostaną prace za prawie 21 milionów zł. Jak niejednokrotnie pisaliśmy, dobiegły końca roboty na obydwu odcinkach dróg na terenach, gdzie w przeszłości funkcjonowały PGR-y. Ich koszt to w przybliżeniu 2,2 mln zł. Niebawem zakończona zostanie inwestycja za ponad 11 mln zł, w ramach której 4 odcinki gminnych dróg zyskają nową nawierzchnię i powstaną dwie nowe drogi. – Po nowej nawierzchni można już jeździć w Solcy Wielkiej i Sierpowie, niebawem nowa nakładka zostanie położona na ul. Akacjowej w Katarzynowie, zakończy się też budowa drogi prowadzącej do PSZOK w Modlnej od drogi wojewódzkiej, jeśli zaś mówimy o drodze relacji Skromnica-Borszyn, lada chwila wykonawca przystąpi do prac ziemnych związanych z budową kanału technicznego, który biegł będzie pod drogą. Gdy tylko te prace zostaną zakończone, kolejnym etapem będzie wylanie asfaltu – wyjaśnia Zastępca Wójta Gminy Ozorków Marian Lemański. Przejdźmy teraz do dofinansowań, do jakich w ubiegłym roku z Polskiego Ładu zakwalifikował się nasz samorząd. W ramach szóstej edycji PGR promesę na prawie 2 mln zł otrzymało zadanie związane z modernizacją dwóch gminnych dróg nr 104067E i 120119E, zlokalizowanych na terenach popegeerowskich w miejscowościach Tymienica, Skotniki i Boczki, natomiast w związku z ogłoszonym naborem w ramach ósmej edycji Polskiego Ładu Gminie Ozorków przyznano dwie promesy na kwoty: 5,7 mln zł i 1,9 mln zł na budowę i modernizację łącznie dziewięciu dróg. – Za powyższe środki chcemy wyremontować drogę w Konarach (nr 120109E), w Helenowie (nr 120126E) oraz w Skotnikach, a także wybudować nowe drogi: od Sokolnik-Lasu do PSZOK (nr 120110E), w Skotnikach oraz Maszkowicach. W ramach promesy w wysokości 1,9 mln zł zmodernizowane zostaną drogi: nr 104188E w Skromnicy, nr 120124E w Cedrowicach-Parceli oraz nr 120109E w Sierpowie. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, niezbędnej do ogłoszenia przetargu na powyższe roboty – dodaje Zastępca Wójta Gminy Ozorków Marian Lemański. Nam nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać na zrealizowanie powyższych inwestycji. Czekać warto, bo po nowej nawierzchni jeździ się nie tylko komfortowo, ale i bezpieczniej. Prawda?Reklama