Reklama

List gratulacyjny Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pawła Bejdy z życzeniami dla mieszkańców Gminy Parzęczew, a w szczególności Jubilatów obchodzących 50 – lecia pożycia małżeńskiego

Reklama