Reklama

Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2024

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania

Reklama