Reklama

ZARZĄDZENIE NR 22/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Gminy Miasto Ozorków na lata 2024 – 2030”.

projekt programu

Reklama