Reklama

W związku z projektem FRONTSH1P staramy się przekazywać jak najwięcej informacji z dziedziny ekologii. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy cykl #cyrkularneczwartki !
Naszym pierwszym tematem są odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii przynoszą wiele korzyści i odgrywają coraz większą rolę w globalnej transformacji energetycznej. Przyczyniają się między innymi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zrównoważenia wykorzystywanych zasobów naturalnych i promowania niezależności energetycznej. Ich rozwój jest kluczowy dla walki ze zmianami klimatycznymi oraz zapewnienia bezpiecznego i stabilnego dostępu do energii w przyszłości.
Przez cały rok nieprzerwanie Słońce emituje w kierunku Ziemi ponad 173 000 terawatów energii promieniowania słonecznego rocznie. Technologie fotowoltaiczne prężnie przekształcają je w energię elektryczną. Według raportu IRENA (International Renewable Energy Agency) w 2020 roku globalna moc zainstalowanych na świecie paneli fotowoltaicznych przekroczyła aż 650 GW.
Energetyka wiatrowa z każdym rokiem rozwija się coraz dynamiczniej. Największe turbiny wiatrowe mają łopaty długości ponad 100 metrów i są w stanie dostarczyć energię tysiącom gospodarstw domowych. Przykładowo turbina wiatrowa Haliade-X 12 MW firmy GE Renewable Energy ma potencjał wyprodukowania aż 67 GWh energii rocznie.
Biomasa w postaci roślinnej materii organicznej może być przetwarzana na biopaliwa stałe, ciekłe lub gazowe. Niektóre kraje wykorzystują biomasę do produkcji biogazu, który ma możliwość zastąpienia gazu ziemnego. Według raportu BP Statistical Review of World Energy w 2020 roku udział biomasy odpowiadał za około 7% globalnej konsumpcji energii.
Geotermia wykorzystuje ciepło płynące z Ziemi do produkcji energii elektrycznej. Krajami o znacznym potencjale geotermalnym są Islandia, Stany Zjednoczone, Filipiny i Indie. Islandia wykorzystuje geotermię do około 30% swojej produkcji energii elektrycznej, co sprawia, że jest jednym z najbardziej zrównoważonych energetycznie krajów na świecie.
Rozwój technologii pomiarowych stanowi kluczowy czynnik dla optymalizacji efektywności odnawialnych źródeł energii. Przykładowo inteligentne sieci energetyczne (smart grids) pozwalają na lepsze zarządzanie dostawą energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, a także na integrację mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych.
Nasz partner projektu @LNEG w ramach wydał publikację na temat biorafinerii drożdży i surowców. Serdecznie zachęcamy do lektury!
Czy wiesz, że drożdże oleiste są potencjalnym odnawialnym źródłem paliwa?
Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:
https://buff.ly/47WLO0E
#circulareconomy
#zrównoważonyrozwój

Reklama