Reklama

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Parzęczew pozyskała promesy wstępne na realizację trzech zadań inwestycyjnych. W dniu dzisiejszym (30.01.2024r.) Burmistrz Miasta i Gminy Parzęczew podpisał umowę o udzieleniu dotacji dla Parafii pw. Świętego Jakuba Apostoła w Leźnicy Wielkiej na prace przy kościele parafialnym. Łączna kwota dotacji wynosi 510 494,72 zł, z czego suma 500 000 zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład. W następnej kolejności Gmina Parzęczew planuje realizację pozostałych dwóch zadań inwestycyjnych. Obejmować one będą udzielenie dotacji dla Parafii Wniebowzięcia NMP, św. Anny i św. Wojciecha w Parzęczewie na modernizację chodników na cmentarzu parafialnym oraz na odrestaurowanie ogrodzenia cmentarza parafialnego przy ul. Św. Rocha w Parzęczewie.
Reklama