Reklama

Sołectwo Kowalewice to jedno z tych miejsc, które niejednokrotnie pozwala nam cofnąć się w czasie. Mieszkańcy na czele z Sołtysem Krzysztofem Michalakiem dbają o dziedzictwo i historię swojego miejsca zamieszkania, organizując wydarzenia przywołujące m.in. dawne życie na wsi. Na przykład podczas Święta Chleba zorganizowanego w dniu 27 sierpnia, mieliśmy okazję zobaczyć tradycyjną młóckę i obróbkę zboża z użyciem cepów, wialni i sieczkarni. Widzieliśmy także tradycyjne ubijanie masła i kiszenie kapusty z użyciem dawnych narzędzi oraz siły mięśni mieszkańców Sołectwa. W użyciu były również żelazko z duszą, tara do prania oraz maszyna do szycia marki Singer. Każdy z przybyłych gości mógł ponadto skosztować swojskiego chleba, wędlin, smalcu i słodkości przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Całość uświetnił występ zespołu Wesołe Kowalewiczanki.

Z kolei w sobotę 16. września mieszkańcy brali udział w tradycyjnych wykopkach ziemniaków. Zgromadzeni we wspólnym celu, wykonując ciężką pracę z uśmiechem na twarzy, mogli zacieśnić swoje więzi i przekazywać tradycje najmłodszym mieszkańcom Sołectwa.

Jeszcze jedną okazją powrotu do przeszłości była niedziela 1 października, gdzie podczas kolejnej odsłony Zlotu Traktorów mogliśmy podziwiać zmieniającą się na przestrzeni lat technologię mechanicznych pojazdów rolniczych. Na Zlot przyjechało kilkadziesiąt ciągników reprezentujących różne lata produkcji oraz samodzielnie skonstruowanych SAMów. W uroczystej paradzie przejechały one przez całą wieś. Tym razem dodatkowo umilały oko fantazyjne dekoracje pojazdów, wykonane na konkurs na najładniej ubrany traktor. Konkurs wygrali Państwo Damian i Katarzyna Michalak operując swoim pojazdem marki Massey Ferguson, ciągnącym przyczepę i wóz wesołych pasażerów. Również i tego dnia nie zabrakło śpiewu Wesołych Kowalewiczanek oraz pokazu „Jeziora Łabędziego” w wykonaniu męskiej części mieszkańców Sołectwa.

Wszystkie organizowane w Kowalewicach wydarzenia są oddolną inicjatywą jego mieszkańców i Sołtysa. Pamięć o swoich przodkach, o życiu jakie prowadzili jest niezwykle ważna dla zachowania tożsamości kulturowej, dlatego działania mieszkańców Kowalewic są bardzo cenną lekcją przekazywania dziedzictwa młodemu pokoleniu.

Podczas odbywających się ww. wydarzeń mieszkańcy mogli korzystać z nowo zakupionego wyposażenia. Z otrzymanej dotacji z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach realizacji projektu pn. „Powrót do korzeni Kowalewiczan” został dla nich zakupiony sprzęt nagłaśniający i projektor multimedialny za łączną kwotę prawie 12 000 zł. Dzięki wykorzystaniu kolumn głośnikowych, mikrofonów, miksera odbiór wszystkich występów był na wysokim poziomie, a zdjęcia i nagrania emitowane na projektorze z pewnością uatrakcyjniły sołeckie spotkania.

Reklama