Reklama

Prawie 2 mln zł na kolejne remonty dróg w gminie Gmina Ozorków
Dziś przed Urzędem Gminy Ozorków odbyło się oficjalne przekazanie promesy na 1 960 000,00 zł, jaką otrzymał nasz samorząd w VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, skierowanej do samorządów, w których działały PGR-y. Wójtowi Gminy Ozorków Tomaszowi Komorowskiemu promesę wręczył Marek Matuszewski – Poseł na Sejm RP.

Przedmiotem złożonego przez gminę wniosku była modernizacja dwóch dróg gminnych, posiadających istotne znaczenie dla organizacji ruchu kołowego. Dzięki otrzymanym środkom modernizacji zostaną poddane dwie drogi gminne – nr 104067E i nr 120119E, zlokalizowane na terenach miejscowości: Tymienica, Skotniki i Boczki.

– Drogi te stanowią ważny kanał komunikacyjny dla mieszkańców naszej gminy, zamieszkujących tereny położone na byłych obszarach PGR Leśmierz pomiędzy miejscami ich zamieszkania, miastem Ozorkowem oraz sąsiednimi gminami. To także drogi służące do przemieszczania się do pól uprawnych – podkreśla Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski.

Przewidywany czas realizacji zadania wyniesie 12 miesięcy. Udział własny Gminy Ozorków stanowić będzie 2% inwestycji. Więcej w październikowym wydaniu „Gminniaka”.

Reklama