Reklama

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza, że woda w kąpielisku „Starówka” w Ozorkowie przy ul. Wiejskiej nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), w zakresie ponadnormatywnej ilości bakterii Escherichia coli.

W związku z powyższym wprowadza tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku w Starówka w Ozorkowie, ul. Wiejska, do czasu ustąpienia zanieczyszczenia wody.

zakaz_zalewPobierz

Reklama