Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

ZAŚWIADCZENIE O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE na zadania z zakresu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag są gotowe do odbioru w Urzędzie Gminy Ozorków ul. Wigury 14 pokój nr 6.
Rolnicy, którzy skorzystali z programu dofinansowanego przez NFOŚiGW w 2023r. proszeni są o ich pobranie.

Reklama