Reklama

Wypełnij ankietę! Miej swój udział w tworzeniu „Strategii Rozwoju Gminy Ozorków na lata 2024-2032”!!!

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z prowadzonymi pracami nad „Strategią Rozwoju Gminy Ozorków na lata 2024-2032” zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy do wypełnienia ankiety dotyczącej stanu aktualnego oraz potrzeb mieszkańców gminy Ozorków.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego dla Gminy Ozorków na lata 2024 – 2032, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Ozorków na następne lata.

Ankieta ma charakter anonimowy. Ankietę można wypełnić klikając w poniższy link:
https://forms.gle/iTgppiCRFvzwPA559 oraz w Urzędzie Gminy Ozorków, gdzie wyłożone zostały ankiety w formie papierowej (wypełnioną ankietę prosimy pozostawić w Sekretariacie Urzędu).
Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!

Reklama