Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

„Z uwagi na występujące już obecnie wysokie temperatury powietrza oraz przewidywane w ciągu następnych dni, jeszcze wyższe – ekstremalnie wysokie temperatury, brak opadów i susze, powodujące bardzo duże zużycie wody na poziomie maksymalnych wydajności ujęć wody i w efekcie spadki ciśnienia wody w wodociągu, mogące spowodować okresowe przerwy w jej dostawie do części odbiorców, w trosce o byt naszych odbiorców zwracamy się z apelem o 

racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

W szczególności apel ten kierujemy do osób przebywających w miejscowościach: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, zaopatrujących się w wodę ze stacji wodociągowej Sokolniki-Las.

Prosimy o korzystanie z wody z sieci wodociągowej wyłącznie do niezbędnych celów bytowych i powstrzymywanie się od podlewania trawników, ogródków, upraw działkowych, rolnych, sadowniczych, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów, podłączania kurtyn wodnych itp.

Tylko takie ograniczenia mogą zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w wodociągu oraz nie spowodują przerw w jej dostawie użytkownikom sieci wodociągowej oraz powstania deficytu wody.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.”

Reklama