Reklama

Absolutorium dla Wójta Gminy Ozorków!

Jednogłośne uzyskanie wotum zaufania oraz udzielenie absolutorium po raz kolejny stało się udziałem Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego. Podczas obrad LXXIV sesji Rady Gminy Ozorków, która odbyła się w dniu dzisiejszym, radni nie mieli wątpliwości jak zagłosować.
Szczegółowa relacja z sesji absolutoryjnej zamieszczona zostanie w lipcowym wydaniu „Gminniaka”. Serdecznie gratulujemy Panu Wójtowi!

Reklama