Reklama
Umowy podpisane, czas na przystąpienie do prac! 26 czerwca br. Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Ozorków Małgorzaty Domańskiej podpisał umowy z wykonawcami odpowiedzialnymi za realizację zadania pn. Modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków, współfinansowanego ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR. – Sama nazwa programu wskazuje, że robotom drogowym poddane zostaną drogi w miejscowościach, na terenach których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Ciężki sprzęt zobaczymy w niedługim czasie na drodze gminnej nr 120117E w Boczkach, gdzie remontowi poddany zostanie odcinek o długości 1 615,10 m.b. oraz na drodze nr 104067E Ostrów-Tymienicy. Tutaj wykonawca odpowiedzialny będzie za położenie nowej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 2 398,29 m.b. W obydwu przypadkach wykonawcy, bo zadanie podzielone jest na dwie części, będą mieć 12 miesięcy na realizację inwestycji – mówi Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski. Za roboty w Boczkach odpowiedzialna będzie firma Larkbud Sp. z o.o., która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w postępowaniu przetargowym. Koszt zadania wyniesie 787 200,31 zł, natomiast remont drogi nr 104067E Ostrów-Tymienica zamknie się w kwocie 1 416 805,00 zł, którą zaoferowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o. Inwestycja kosztować będzie 2 203 005,31 zł, w tym: 1 960 000,00 zł stanowi promesa inwestycyjna udzielona przez BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego. Pozostałe środki to wkład własny Gminy Ozorków. /Red./

Reklama