Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR
Reklama

Szanowni Rolnicy,

od 01.06.2023 r. do 14.08.2023 r. na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi  badanie „Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR”.

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.

Termin realizacji badania: 01.06.2023 r. ? 14.08.2023 r. 

Metoda realizacji badania:

samospis internetowy (dostępny wyłącznie w okresie 1-16 czerwca 2023 r.)wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznegowywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Więcej informacji tutaj https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42

Reklama