Gminne inwestycje w OZE
Reklama

rozpoczęła budowę systemu energetycznego wykorzystującego odnawialne źródła energii. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 135 kWp zasilających w energię elektryczną budynki użyteczności publicznej. Pierwsza z instalacji pojawiła się już przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie. Kolejne wybudowane zostaną przy Urzędzie Gminy, Centrum odnowy Wsi w Parzęczewie oraz przy OSP w Opolu. Projekt zakłada również demontaż istniejącego pieca CO na olej opałowy oraz montaż systemu chłodząco-grzewczego w postaci klimatyzatorów inwerterowych dwufunkcyjnych  (chłodzenie/grzanie) w Centrum Odnowy Wsi.Wartość całej inwestycji to 883 176,90 zł, w tym dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi –  678 255,00 zł. Pozostała kwota – 204 921,90 zł to środki własne gminy.

Reklama